Bedrijfsfysiotherapie

Bij bedrijfsfysiotherapie staat het behandelen van arbeidsgerelateerde klachten, het vinden van de oorzaak en adviezen ter verbetering van de werkplek en/of de werkmethode centraal. Samen met de patiƫnt gaat de bedrijfsfysiotherapeut werken aan een verantwoorde terugkeer op de werkvloer.

De bedrijfsfysiotherapeut informeert, adviseert en behandelt u met als doel klachten en verzuim te voorkomen. Naast fysiotherapie kan de behandeling ook bestaan uit een (re-integratie) trainingsprogramma, een instructie training op de werkplek of een werkplek onderzoek. Het resultaat moet zijn dat u optimaal functioneert in uw eigen arbeidssituatie.

De bedrijfsfysiotherapeut is opgeleid om, na grondig onderzoek, op bedrijfsniveau de arbozorg te verbeteren. Er is sprake van preventie door bijvoorbeeld aanpassingen in het proces, de werkwijze en de werkplek inrichting en door voorlichting en training van groepen medewerkers.