De praktijk in beeld

In 2011 besloten fysiotherapeut Roel Schoemaker en apotheker T. G. Tjan om in Noordscheschut een gezondheidscentrum te vestigen. In het pand Ettenheim, waarin reeds een huisartsenpraktijk was gevestigd, zijn zij bezig een plek te creeëren waar niet alleen huisartsen, maar ook een apotheek en fysiotherapie, gezamenlijke zorg bieden. Een gezondheidscentrum waar, op de lange termijn, ook plek is voor andere zorgverleners, zoals thuiszorg, een diëtist, logopedist of podoloog.

De naam Ettenheim?
Waar komt de naam ‘Ettenheim’ vandaan? Letterlijk betekent Ettenheim; het huis der etten/gezworenen en deze naam stamt uit de 16e – 17e eeuw. In de 16e – 17e eeuw was de rechtspraak in Drenthe in een zestal dingspels (regio’s) geregeld en had men een soort raad van “etten” (gezworenen) die recht spraken en bestuurstaken uitvoerden. Deze mensen werden gekozen uit de bevolking en moesten wel aan bepaalde eisen voldoen (o.a. kunnen lezen en enig bezit hebben). Er waren in die tijd altijd 2 nieuwe, 2 zittende en 2 rustende etten. In Ettenheim waren dus ‘etten’ gevestigd, vandaar de naam Ettenheim.

De verbouwing
Om van Ettenheim een gezondheidscentrum te maken, moet er wel het één en ander verbouwd worden. Hieronder vindt u een foto-impressie van de situatie anno september 2012. De verwachting is dat gezondheidcentrum Ettenheim begin 2013 een feit is.